Luchtverfrisserkruiden zijn een koninklijk handelsmerk

Koninklijk Huis (Koninkrijk der Nederlanden) - Wikipedia- Luchtverfrisserkruiden zijn een koninklijk handelsmerk ,Lidmaatschap van het Koninklijk Huis. In de Wet lidmaatschap koninklijk huis is vastgelegd wie lid zijn van het Koninklijk Huis. De Koning(in) der Nederlanden (het staatshoofd) staat aan het hoofd van het Koninklijk Huis.. Leden van het Koninklijk Huis zijn zij die krachtens de grondwet de Koning kunnen opvolgen en aan hem verwant zijn in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap ...Predicaat Koninklijk - WikipediaKoninklijk is een predicaat of loffelijke bijvoeging, gebruikt in een titel of eretitel.. In België wordt het predicaat in hoofdzaak toegekend aan verenigingen die er de aanvraag voor doen en aan de voorwaarden voldoen. Ook enkele officiële instanties, meestal daterende uit de eerste jaren van het Belgisch koninkrijk, dragen het predicaat.Koninklijk Warmbloed Paard Nederland - Wikipedia

Het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland of KWPN-paard is het paard dat door het gelijknamige stamboek wordt goedgekeurd en ingeschreven. Zoals wel meer warmbloedfokprogramma's in Europa en de Verenigde Staten hanteert het KWPN een 'open' stamboek. Hierdoor zijn er nauwelijks specifieke kenmerken te omschrijven qua exterieur en karakter.

Koninklijk distinctief - Wikipedia

Het koninklijk distinctief is een onderscheidingsteken dat door de koning der Nederlanden gedragen wordt op zijn uniform.Het wapenbeeld daarvan bestaat uit het rijkszwaard, de rijksappel en de scepter, drie symbolen van de koninklijke macht en waardigheid.In het koninklijk besluit houdende vaststelling van het koninklijk distinctief wordt het als volgt beschreven:

Koninklijk Warmbloed Paard Nederland - Wikipedia

Het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland of KWPN-paard is het paard dat door het gelijknamige stamboek wordt goedgekeurd en ingeschreven. Zoals wel meer warmbloedfokprogramma's in Europa en de Verenigde Staten hanteert het KWPN een 'open' stamboek. Hierdoor zijn er nauwelijks specifieke kenmerken te omschrijven qua exterieur en karakter.

Koninklijk besluit - Wikipedia

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering.Hoewel de koning als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij persoonlijk achter het besluit staat, is hij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden koninklijke besluiten medeondertekend door de betrokken minister(s) en/of staatssecretaris(sen). De verschillen tussen een wet in formele zin en een ...

Koninklijk Warmbloed Paard Nederland - Wikipedia

Het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland of KWPN-paard is het paard dat door het gelijknamige stamboek wordt goedgekeurd en ingeschreven. Zoals wel meer warmbloedfokprogramma's in Europa en de Verenigde Staten hanteert het KWPN een 'open' stamboek. Hierdoor zijn er nauwelijks specifieke kenmerken te omschrijven qua exterieur en karakter.

Predicaat Koninklijk - Wikipedia

Koninklijk is een predicaat of loffelijke bijvoeging, gebruikt in een titel of eretitel.. In België wordt het predicaat in hoofdzaak toegekend aan verenigingen die er de aanvraag voor doen en aan de voorwaarden voldoen. Ook enkele officiële instanties, meestal daterende uit de eerste jaren van het Belgisch koninkrijk, dragen het predicaat.

Koninklijk Huis (Koninkrijk der Nederlanden) - Wikipedia

Lidmaatschap van het Koninklijk Huis. In de Wet lidmaatschap koninklijk huis is vastgelegd wie lid zijn van het Koninklijk Huis. De Koning(in) der Nederlanden (het staatshoofd) staat aan het hoofd van het Koninklijk Huis.. Leden van het Koninklijk Huis zijn zij die krachtens de grondwet de Koning kunnen opvolgen en aan hem verwant zijn in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap ...

Dienst van het Koninklijk Huis - Wikipedia

De Dienst van het Koninklijk Huis is de formele aanduiding van de hofhouding van de Nederlandse Koning. De dienst telde in 2018 circa 300 medewerkers, verdeeld over het civiele en het militaire huis. Zij zijn werkzaam in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De hofhouding is de kern van deze dienst en bestaat uit ongeveer 40 medewerkers.

Dienst van het Koninklijk Huis - Wikipedia

De Dienst van het Koninklijk Huis is de formele aanduiding van de hofhouding van de Nederlandse Koning. De dienst telde in 2018 circa 300 medewerkers, verdeeld over het civiele en het militaire huis. Zij zijn werkzaam in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De hofhouding is de kern van deze dienst en bestaat uit ongeveer 40 medewerkers.

Koninklijk Nederlands Korfbalverbond - Wikipedia

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) is de Nederlandse korfbalbond.Deze bond is ontstaan op 1 juli 1973 na een fusie tussen de NKB en de CKB.De NKB (Nederlandsche Korfbal Bond) is opgericht op 2 juni 1903 en kreeg op 16 mei 1938 het predicaat Koninklijk.De CKB (Christelijke Korfbal Bond) was de Christelijke tegenhanger van deze bond en werd opgericht in 1919.

Atheneum - Wikipedia

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mei 2020 om 21:08. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Koninklijk Warmbloed Paard Nederland - Wikipedia

Het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland of KWPN-paard is het paard dat door het gelijknamige stamboek wordt goedgekeurd en ingeschreven. Zoals wel meer warmbloedfokprogramma's in Europa en de Verenigde Staten hanteert het KWPN een 'open' stamboek. Hierdoor zijn er nauwelijks specifieke kenmerken te omschrijven qua exterieur en karakter.

Dienst van het Koninklijk Huis - Wikipedia

De Dienst van het Koninklijk Huis is de formele aanduiding van de hofhouding van de Nederlandse Koning. De dienst telde in 2018 circa 300 medewerkers, verdeeld over het civiele en het militaire huis. Zij zijn werkzaam in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De hofhouding is de kern van deze dienst en bestaat uit ongeveer 40 medewerkers.

Koninklijk besluit - Wikipedia

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering.Hoewel de koning als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij persoonlijk achter het besluit staat, is hij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden koninklijke besluiten medeondertekend door de betrokken minister(s) en/of staatssecretaris(sen). De verschillen tussen een wet in formele zin en een ...

Ereteken voor Orde en Vrede - Wikipedia

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 2 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld. De onderscheiding werd ingesteld terwijl de eerste van de zogenaamde politionele acties, de zogenaamde "Operatie Product", een mislukte poging om het eilandenrijk in de Oost met militair geweld weer onder Nederlands gezag te brengen, nog in volle gang was.

Koninklijk Huis (Koninkrijk der Nederlanden) - Wikipedia

Lidmaatschap van het Koninklijk Huis. In de Wet lidmaatschap koninklijk huis is vastgelegd wie lid zijn van het Koninklijk Huis. De Koning(in) der Nederlanden (het staatshoofd) staat aan het hoofd van het Koninklijk Huis.. Leden van het Koninklijk Huis zijn zij die krachtens de grondwet de Koning kunnen opvolgen en aan hem verwant zijn in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap ...

Koninklijk distinctief - Wikipedia

Het koninklijk distinctief is een onderscheidingsteken dat door de koning der Nederlanden gedragen wordt op zijn uniform.Het wapenbeeld daarvan bestaat uit het rijkszwaard, de rijksappel en de scepter, drie symbolen van de koninklijke macht en waardigheid.In het koninklijk besluit houdende vaststelling van het koninklijk distinctief wordt het als volgt beschreven:

Koninklijk Huis (Koninkrijk der Nederlanden) - Wikipedia

Lidmaatschap van het Koninklijk Huis. In de Wet lidmaatschap koninklijk huis is vastgelegd wie lid zijn van het Koninklijk Huis. De Koning(in) der Nederlanden (het staatshoofd) staat aan het hoofd van het Koninklijk Huis.. Leden van het Koninklijk Huis zijn zij die krachtens de grondwet de Koning kunnen opvolgen en aan hem verwant zijn in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap ...

Koninklijk Nederlands Korfbalverbond - Wikipedia

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) is de Nederlandse korfbalbond.Deze bond is ontstaan op 1 juli 1973 na een fusie tussen de NKB en de CKB.De NKB (Nederlandsche Korfbal Bond) is opgericht op 2 juni 1903 en kreeg op 16 mei 1938 het predicaat Koninklijk.De CKB (Christelijke Korfbal Bond) was de Christelijke tegenhanger van deze bond en werd opgericht in 1919.

Kasteel Belvédère - Wikipedia

Het Kasteel Belvédère (Frans: Château du Belvédère) is een van de koninklijke residenties in Laken.Het is gelegen aan de Koninklijk Parklaan. Het 18e-eeuwse kasteeltje is gebouwd in neoklassieke stijl en is gelegen tegenover het Kasteel van Laken.Het werd rond 1787 gebouwd in opdracht van de Brusselse bankier Edouard de Walckiers, aanvankelijk voor zijn schoonvader Augustin de Reul.

Atheneum - Wikipedia

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mei 2020 om 21:08. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Dienst van het Koninklijk Huis - Wikipedia

De Dienst van het Koninklijk Huis is de formele aanduiding van de hofhouding van de Nederlandse Koning. De dienst telde in 2018 circa 300 medewerkers, verdeeld over het civiele en het militaire huis. Zij zijn werkzaam in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De hofhouding is de kern van deze dienst en bestaat uit ongeveer 40 medewerkers.

Kasteel Belvédère - Wikipedia

Het Kasteel Belvédère (Frans: Château du Belvédère) is een van de koninklijke residenties in Laken.Het is gelegen aan de Koninklijk Parklaan. Het 18e-eeuwse kasteeltje is gebouwd in neoklassieke stijl en is gelegen tegenover het Kasteel van Laken.Het werd rond 1787 gebouwd in opdracht van de Brusselse bankier Edouard de Walckiers, aanvankelijk voor zijn schoonvader Augustin de Reul.

Ereteken voor Orde en Vrede - Wikipedia

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 2 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld. De onderscheiding werd ingesteld terwijl de eerste van de zogenaamde politionele acties, de zogenaamde "Operatie Product", een mislukte poging om het eilandenrijk in de Oost met militair geweld weer onder Nederlands gezag te brengen, nog in volle gang was.