Recente gerelateerde literatuur over rundermest

(PDF) Landbouw, Milieu, Natuur en Economie; Editie 2001/2002- Recente gerelateerde literatuur over rundermest ,Over de periode 1989-1995 ligt het percentage overschrijdingen van de EU-nitraatnorm in het ondiepe grondwater onder landbouwgrond (5-15 meter onder maaiveld) rond de 25%, als die -(PDF) Landbouw, Milieu, Natuur en Economie; Editie 2001/2002Over de periode 1989-1995 ligt het percentage overschrijdingen van de EU-nitraatnorm in het ondiepe grondwater onder landbouwgrond (5-15 meter onder maaiveld) rond de 25%, als die -(PDF) TEWI-benadering mestbewerking - ResearchGate

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

www.biokennis

In dit rapport wordt eerst de beschikbare literatuur over de meststoffen en over de gebruikte analysemethoden besproken (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven over de uitgevoerde metingen. De meetresultaten worden besproken en gespiegeld aan de literatuur in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken.

(PDF) Landbouw, Milieu, Natuur en Economie; Editie 2001/2002

Over de periode 1989-1995 ligt het percentage overschrijdingen van de EU-nitraatnorm in het ondiepe grondwater onder landbouwgrond (5-15 meter onder maaiveld) rond de 25%, als die -

www.biokennis

In dit rapport wordt eerst de beschikbare literatuur over de meststoffen en over de gebruikte analysemethoden besproken (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven over de uitgevoerde metingen. De meetresultaten worden besproken en gespiegeld aan de literatuur in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken.

Reeks dossiers productinformatie - VAD

Bij 'Gerelateerde materialen' vind je één dossier per drug, over respectievelijk alcohol, cannabis, cocaïne, xtc, GHB, gamen, gokken, heroïne, ketamine, nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS), antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen, speed en smartdrugs. Elk van deze dossiers bundelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen.

Reeks dossiers productinformatie - VAD

Bij 'Gerelateerde materialen' vind je één dossier per drug, over respectievelijk alcohol, cannabis, cocaïne, xtc, GHB, gamen, gokken, heroïne, ketamine, nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS), antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen, speed en smartdrugs. Elk van deze dossiers bundelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen.

(PDF) Landbouw, Milieu, Natuur en Economie; Editie 2001/2002

Over de periode 1989-1995 ligt het percentage overschrijdingen van de EU-nitraatnorm in het ondiepe grondwater onder landbouwgrond (5-15 meter onder maaiveld) rond de 25%, als die -

(PDF) Invloed van maatregelen t.b.v. de Kaderrichtlijn ...

rundermest tengevolge van het Cu in het veevoer inclusief additieven 128 mg kg-1 d.s. bedraagt. Het gebruik van Cu in voetb aden leidt daarmee tot een gemiddelde

Quick scan mest en bodemkwaliteit - Louis Bolk

Vaste rundermest 267 155 7,7 1,1 6,6 4,3 3,1 0,70 109 0,03 25,3 2 0 2 1 0 2 1 1 0 2 middel Bokashi bermmaaisel (8 weken) 281 157 3,6 0,04 3,6 1,9 - 0,80 126 - 66,3 2 0 0 -1 0 2 1 1 2 2 middel Dikke fractie runderdrijfmest 250 188 7,8 1,6 6,2 4,4 3,1 0,70 132 0,02 30 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 lang

Reeks dossiers productinformatie - VAD

Elk van deze dossiers bundelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Onder andere de volgende thema's komen aan bod: ... Gerelateerde materialen. Terug naar de volledige catalogus. Dossier. ... Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over opioïde pijnstillers. Meer informatie.

(PDF) TEWI-benadering mestbewerking - ResearchGate

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

www.biokennis

In dit rapport wordt eerst de beschikbare literatuur over de meststoffen en over de gebruikte analysemethoden besproken (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven over de uitgevoerde metingen. De meetresultaten worden besproken en gespiegeld aan de literatuur in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken.

www.biokennis

In dit rapport wordt eerst de beschikbare literatuur over de meststoffen en over de gebruikte analysemethoden besproken (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven over de uitgevoerde metingen. De meetresultaten worden besproken en gespiegeld aan de literatuur in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken.

Reeks dossiers productinformatie - VAD

Bij 'Gerelateerde materialen' vind je één dossier per drug, over respectievelijk alcohol, cannabis, cocaïne, xtc, GHB, gamen, gokken, heroïne, ketamine, nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS), antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen, speed en smartdrugs. Elk van deze dossiers bundelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen.

Reeks dossiers productinformatie - VAD

Elk van deze dossiers bundelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Onder andere de volgende thema's komen aan bod: ... Gerelateerde materialen. Terug naar de volledige catalogus. Dossier. ... Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over opioïde pijnstillers. Meer informatie.

achterontkenners - Polderklimaat

De recente commentaren van Oldenburgh in de landelijke dagbladen aan de vooravond van de provinciale verkiezingen in 2019 wekken dan ook verbazing wanneer hij op basis van alle literatuur schetst dat alleen kooldioxide als bruikbare hypothese kan gelden voor de opwarming van de aarde, waarbij alles, inclusief de zeestromingen is onderzocht.

achterontkenners - Polderklimaat

De recente commentaren van Oldenburgh in de landelijke dagbladen aan de vooravond van de provinciale verkiezingen in 2019 wekken dan ook verbazing wanneer hij op basis van alle literatuur schetst dat alleen kooldioxide als bruikbare hypothese kan gelden voor de opwarming van de aarde, waarbij alles, inclusief de zeestromingen is onderzocht.

(PDF) TEWI-benadering mestbewerking - ResearchGate

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

(PDF) Invloed van maatregelen t.b.v. de Kaderrichtlijn ...

rundermest tengevolge van het Cu in het veevoer inclusief additieven 128 mg kg-1 d.s. bedraagt. Het gebruik van Cu in voetb aden leidt daarmee tot een gemiddelde

(PDF) Landbouw, Milieu, Natuur en Economie; Editie 2001/2002

Over de periode 1989-1995 ligt het percentage overschrijdingen van de EU-nitraatnorm in het ondiepe grondwater onder landbouwgrond (5-15 meter onder maaiveld) rond de 25%, als die -

Quick scan mest en bodemkwaliteit - Louis Bolk

Vaste rundermest 267 155 7,7 1,1 6,6 4,3 3,1 0,70 109 0,03 25,3 2 0 2 1 0 2 1 1 0 2 middel Bokashi bermmaaisel (8 weken) 281 157 3,6 0,04 3,6 1,9 - 0,80 126 - 66,3 2 0 0 -1 0 2 1 1 2 2 middel Dikke fractie runderdrijfmest 250 188 7,8 1,6 6,2 4,4 3,1 0,70 132 0,02 30 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 lang

Reeks dossiers productinformatie - VAD

Elk van deze dossiers bundelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Onder andere de volgende thema's komen aan bod: ... Gerelateerde materialen. Terug naar de volledige catalogus. Dossier. ... Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over opioïde pijnstillers. Meer informatie.

(PDF) Invloed van maatregelen t.b.v. de Kaderrichtlijn ...

rundermest tengevolge van het Cu in het veevoer inclusief additieven 128 mg kg-1 d.s. bedraagt. Het gebruik van Cu in voetb aden leidt daarmee tot een gemiddelde

Quick scan mest en bodemkwaliteit - Louis Bolk

Vaste rundermest 267 155 7,7 1,1 6,6 4,3 3,1 0,70 109 0,03 25,3 2 0 2 1 0 2 1 1 0 2 middel Bokashi bermmaaisel (8 weken) 281 157 3,6 0,04 3,6 1,9 - 0,80 126 - 66,3 2 0 0 -1 0 2 1 1 2 2 middel Dikke fractie runderdrijfmest 250 188 7,8 1,6 6,2 4,4 3,1 0,70 132 0,02 30 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 lang