De specificaties van huishoudelijke wasmiddelen staan ​​op het punt van de derde herziening

Voorziening | Afscherming en electromagnetische velden ...- De specificaties van huishoudelijke wasmiddelen staan ​​op het punt van de derde herziening ,Let op bij het plaatsen van XFVB-kabels (stijf en kwetsbaar): beschadig de isolatie van de draden niet tijdens het hanteren van de kabel. Kabelgoten: Zie toe op de continuïteit van de equipotentiaal en wees bijzonder waakzaam bij het doorsteken van obstakels zoals tussenwanden, muren, etc. Gebruik geen verf op de verbindingspunten van de ...(2000/C 150 E/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(2000 ...1 bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 150 E van 30/05/2000 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur (2000/C 150 E/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(2000) 18 def /0033(COD) (Door de Commissie ingediend op 28 januari 2000) HET ...Voorziening | Milieucertificering van de ondernemingen ...

er zeker van zijn dat de onderneming zich ertoe verbindt om de maatregelen uit te voeren die erop zijn gericht om de milieurisico's en de impact op het milieu te beheren en te beheersen, wat van de onderneming een primaire gesprekspartner maakt op een milieuvriendelijke werf.

Speciaal verslag nr. 12/2017: Drinkwaterrichtlijn

11. Voor de kleine watervoorzieningsgebieden (die ongeveer 65 miljoen personen in de gehele EU bedienen) lag het gemiddelde nalevingspercentage voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 boven de 98 % 10.Dit algemene cijfer duidt op vooruitgang ten opzichte van de verslagleggingsperiode 2008-2010, toen gemiddeld slechts ongeveer 59 % van alle kleine watervoorzieningsgebieden volledig aan de ...

Speciaal verslag nr. 12/2017: Drinkwaterrichtlijn

11. Voor de kleine watervoorzieningsgebieden (die ongeveer 65 miljoen personen in de gehele EU bedienen) lag het gemiddelde nalevingspercentage voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 boven de 98 % 10.Dit algemene cijfer duidt op vooruitgang ten opzichte van de verslagleggingsperiode 2008-2010, toen gemiddeld slechts ongeveer 59 % van alle kleine watervoorzieningsgebieden volledig aan de ...

EUR-Lex - 32010R1060 - EN - EUR-Lex

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1. Doel en toepassingsgebied. 1. In deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over op het elektriciteitsnet aangesloten huishoudelijke koelapparaten met een netto-inhoud tussen 10 en 1 500 l.

VLAREMA; HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van ...

Art. 5.1.6. Als de gemeente aantoont dat het, conform artikel 5.1.1, noodzakelijk is een hoger bedrag dan het in de vork vastgestelde maximum voor de fractie huisvuil aan te rekenen op basis van de werkelijke kosten van haar beheer van alle huishoudelijk afval, berekend conform artikel 5.1.3, kan de OVAM op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van het maximum voor de fractie huisvuil ...

Speciaal verslag nr. 12/2017: Drinkwaterrichtlijn

11. Voor de kleine watervoorzieningsgebieden (die ongeveer 65 miljoen personen in de gehele EU bedienen) lag het gemiddelde nalevingspercentage voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 boven de 98 % 10.Dit algemene cijfer duidt op vooruitgang ten opzichte van de verslagleggingsperiode 2008-2010, toen gemiddeld slechts ongeveer 59 % van alle kleine watervoorzieningsgebieden volledig aan de ...

LOI - WET

In de bepaling onder 2° hebben de begrippen "audiovisuele mediadiensten" en "aanbieders van mediadiensten" dezelfde betekenis als in de artikelen 1.3/1 en 1.6/1 van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische-communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het artikel 2, 26 ...

Voorziening | Afscherming en electromagnetische velden ...

Let op bij het plaatsen van XFVB-kabels (stijf en kwetsbaar): beschadig de isolatie van de draden niet tijdens het hanteren van de kabel. Kabelgoten: Zie toe op de continuïteit van de equipotentiaal en wees bijzonder waakzaam bij het doorsteken van obstakels zoals tussenwanden, muren, etc. Gebruik geen verf op de verbindingspunten van de ...

EUR-Lex - 32010R1060 - EN - EUR-Lex

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1. Doel en toepassingsgebied. 1. In deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over op het elektriciteitsnet aangesloten huishoudelijke koelapparaten met een netto-inhoud tussen 10 en 1 500 l.

LOI - WET

Indien, na het verstrijken van de termijn, vastgesteld bij de in paragraaf 2, derde lid, bedoelde aanvraag, de lokale organisatie van de medische permanentie niet op voldoende wijze werkt, neemt de gezondheidsinspecteur of, in voorkomend geval, de inspecteur van de apotheken zelf, alle maatregelen met het oog op het inrichten of het aanvullen ...

VLAREMA; HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van ...

Art. 5.1.6. Als de gemeente aantoont dat het, conform artikel 5.1.1, noodzakelijk is een hoger bedrag dan het in de vork vastgestelde maximum voor de fractie huisvuil aan te rekenen op basis van de werkelijke kosten van haar beheer van alle huishoudelijk afval, berekend conform artikel 5.1.3, kan de OVAM op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van het maximum voor de fractie huisvuil ...

L_2010314NL.01001701.xml - EUR-Lex

(2) In Richtlijn 94/2/EG van de Commissie van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (2), zijn bepalingen vastgelegd voor de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten.

Voorziening | Milieucertificering van de ondernemingen ...

er zeker van zijn dat de onderneming zich ertoe verbindt om de maatregelen uit te voeren die erop zijn gericht om de milieurisico's en de impact op het milieu te beheren en te beheersen, wat van de onderneming een primaire gesprekspartner maakt op een milieuvriendelijke werf.

VLAREMA; HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van ...

Art. 5.1.6. Als de gemeente aantoont dat het, conform artikel 5.1.1, noodzakelijk is een hoger bedrag dan het in de vork vastgestelde maximum voor de fractie huisvuil aan te rekenen op basis van de werkelijke kosten van haar beheer van alle huishoudelijk afval, berekend conform artikel 5.1.3, kan de OVAM op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van het maximum voor de fractie huisvuil ...

LOI - WET

In de bepaling onder 2° hebben de begrippen "audiovisuele mediadiensten" en "aanbieders van mediadiensten" dezelfde betekenis als in de artikelen 1.3/1 en 1.6/1 van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische-communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het artikel 2, 26 ...

LOI - WET

In de bepaling onder 2° hebben de begrippen "audiovisuele mediadiensten" en "aanbieders van mediadiensten" dezelfde betekenis als in de artikelen 1.3/1 en 1.6/1 van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische-communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het artikel 2, 26 ...

L_2010314NL.01001701.xml - EUR-Lex

(2) In Richtlijn 94/2/EG van de Commissie van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (2), zijn bepalingen vastgelegd voor de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten.

LOI - WET

Indien, na het verstrijken van de termijn, vastgesteld bij de in paragraaf 2, derde lid, bedoelde aanvraag, de lokale organisatie van de medische permanentie niet op voldoende wijze werkt, neemt de gezondheidsinspecteur of, in voorkomend geval, de inspecteur van de apotheken zelf, alle maatregelen met het oog op het inrichten of het aanvullen ...

(2000/C 150 E/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(2000 ...

1 bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 150 E van 30/05/2000 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur (2000/C 150 E/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(2000) 18 def /0033(COD) (Door de Commissie ingediend op 28 januari 2000) HET ...

L_2010314NL.01001701.xml - EUR-Lex

(2) In Richtlijn 94/2/EG van de Commissie van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (2), zijn bepalingen vastgelegd voor de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten.

Voorziening | Milieucertificering van de ondernemingen ...

er zeker van zijn dat de onderneming zich ertoe verbindt om de maatregelen uit te voeren die erop zijn gericht om de milieurisico's en de impact op het milieu te beheren en te beheersen, wat van de onderneming een primaire gesprekspartner maakt op een milieuvriendelijke werf.

Speciaal verslag nr. 12/2017: Drinkwaterrichtlijn

11. Voor de kleine watervoorzieningsgebieden (die ongeveer 65 miljoen personen in de gehele EU bedienen) lag het gemiddelde nalevingspercentage voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 boven de 98 % 10.Dit algemene cijfer duidt op vooruitgang ten opzichte van de verslagleggingsperiode 2008-2010, toen gemiddeld slechts ongeveer 59 % van alle kleine watervoorzieningsgebieden volledig aan de ...

LOI - WET

Indien, na het verstrijken van de termijn, vastgesteld bij de in paragraaf 2, derde lid, bedoelde aanvraag, de lokale organisatie van de medische permanentie niet op voldoende wijze werkt, neemt de gezondheidsinspecteur of, in voorkomend geval, de inspecteur van de apotheken zelf, alle maatregelen met het oog op het inrichten of het aanvullen ...

Voorziening | Afscherming en electromagnetische velden ...

Let op bij het plaatsen van XFVB-kabels (stijf en kwetsbaar): beschadig de isolatie van de draden niet tijdens het hanteren van de kabel. Kabelgoten: Zie toe op de continuïteit van de equipotentiaal en wees bijzonder waakzaam bij het doorsteken van obstakels zoals tussenwanden, muren, etc. Gebruik geen verf op de verbindingspunten van de ...