Dermale wasvloeistof

NL9500010A - Thrombopoietine. - Google Patents- Dermale wasvloeistof ,Korte aanduiding: Thrombopoietine. De uitvinding heeft betrekking op de isolatie, zuivering en op recoxnbinante wijze of door chemische synthese verkregen proteïnen die het overleven, de proliferatie, differentiatie of volledig uitgroeien van hematopoietische cellen, in het bijzonder voorlopercellen van bloedplaatjes beïnvloeden.Verordening testmethoden REACH; B.45 Absorptie door de ...De overmaat testpreparaat wordt met een geschikt reinigingsmiddel van de huid gewassen en de wasvloeistof wordt voor analyse opgevangen. De procedure om het testpreparaat te verwijderen is afhankelijk van de verwachte gebruiksomstandigheden en hiervoor moet een motivering worden gegeven. Normaal gesproken is een bemonsteringsperiode van 24 uur ...Verordening testmethoden REACH; B.45 Absorptie door de ...

De overmaat testpreparaat wordt met een geschikt reinigingsmiddel van de huid gewassen en de wasvloeistof wordt voor analyse opgevangen. De procedure om het testpreparaat te verwijderen is afhankelijk van de verwachte gebruiksomstandigheden en hiervoor moet een motivering worden gegeven. Normaal gesproken is een bemonsteringsperiode van 24 uur ...

Verordening testmethoden REACH; B.36 Toxicokinetiek

Deze testmethode is gelijkwaardig aan testrichtlijn 417 (2010) van de OESO (TG 417). De toxicokinetiek van een teststof wordt onderzocht om afdoende informatie te verkrijgen over de absorptie, de distributie, de bio-transformatie (d.w.z. metabolisme) en de uitscheiding.

Verordening testmethoden REACH; B.45 Absorptie door de ...

De overmaat testpreparaat wordt met een geschikt reinigingsmiddel van de huid gewassen en de wasvloeistof wordt voor analyse opgevangen. De procedure om het testpreparaat te verwijderen is afhankelijk van de verwachte gebruiksomstandigheden en hiervoor moet een motivering worden gegeven. Normaal gesproken is een bemonsteringsperiode van 24 uur ...

Unfallmerkblatt für den Strassentransport

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Productnaam : HD 435 Waslotion Herziening : 01.01.2018 Versie (Herziening) : 3.0.1 (3.0.0) Afdrukdatum : 01.01.2018 Pagina : 2 / 9 ( NL / NL ) HD 435 bevat huidmilde, reinigingsactieve tensides, terugvettende substanties, allantoïne, geur- en hulpstoffen in waterige

VEILIGHEIDS INFORMATIE AMINE WASVLOEISTOF COOAB

VEILIGHEIDS INFORMATIE AMINE WASVLOEISTOF COOAB Lees a.u.b. het volledige Veiligheidsinformatieblad (VIB) omdat het belangrijke informatie bevat. Wij verwachten dat u de voorzorgsmaatregelen vermeld in het VIB zal volgen, behalve wanneer de specifieke omstandigheden waarin u dit product gebruikt andere geschikte maatregelen vereisen.

Verordening testmethoden REACH; B.36 Toxicokinetiek

Deze testmethode is gelijkwaardig aan testrichtlijn 417 (2010) van de OESO (TG 417). De toxicokinetiek van een teststof wordt onderzocht om afdoende informatie te verkrijgen over de absorptie, de distributie, de bio-transformatie (d.w.z. metabolisme) en de uitscheiding.

Verordening testmethoden REACH; B.45 Absorptie door de ...

De overmaat testpreparaat wordt met een geschikt reinigingsmiddel van de huid gewassen en de wasvloeistof wordt voor analyse opgevangen. De procedure om het testpreparaat te verwijderen is afhankelijk van de verwachte gebruiksomstandigheden en hiervoor moet een motivering worden gegeven. Normaal gesproken is een bemonsteringsperiode van 24 uur ...

NL9500010A - Thrombopoietin. - Google Patents

Korte aanduiding: Thrombopoietine. SPECIFICATION thrombopoietin. De uitvinding heeft betrekking op de isolatie, zuivering en op recoxnbinante wijze of door chemische synthese verkregen proteïnen die het overleven, de proliferatie, differentiatie of volledig uitgroeien van hematopoietische cellen, in het bijzonder voorlopercellen van bloedplaatjes beïnvloeden.

Veiligheidsinformatieblad - BCO dental bv

Acute dermale toxiciteit Parameter : LD50 ( VETALCOHOLETHERSULFAAT, NATRIUMZOUT ; CAS -nr. : 68891 -38-3 ) Blootstellingsweg : Dermaal Species : Rat Werkingsdosis : > 2000 mg/kg Irritatie en brandende werking Geen gegevens bekend. Overgevoeligheid Geen gegevens bekend. 11.4 Aanvullende informatie Cosmeticarichtlijn 1223/2009/EG 12.

(PDF) Dossier Irriterende en sensibiliserende stoffen

PDF | On Nov 19, 2001, Jeroen Terwoert and others published Dossier Irriterende en sensibiliserende stoffen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

EUR-Lex - 32001L0059 - EN - EUR-Lex

Richtlijn 2001/59/EG van de Commissie van 6 augustus 2001 tot achtentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (Voor de EER relevante tekst.)

EUR-Lex - 32001L0059 - EN - EUR-Lex

Richtlijn 2001/59/EG van de Commissie van 6 augustus 2001 tot achtentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (Voor de EER relevante tekst.)

Unfallmerkblatt für den Strassentransport

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Productnaam : HD 435 Waslotion Herziening : 01.01.2018 Versie (Herziening) : 3.0.1 (3.0.0) Afdrukdatum : 01.01.2018 Pagina : 2 / 9 ( NL / NL ) HD 435 bevat huidmilde, reinigingsactieve tensides, terugvettende substanties, allantoïne, geur- en hulpstoffen in waterige

VEILIGHEIDS INFORMATIE AMINE WASVLOEISTOF COOAB

VEILIGHEIDS INFORMATIE AMINE WASVLOEISTOF COOAB Lees a.u.b. het volledige Veiligheidsinformatieblad (VIB) omdat het belangrijke informatie bevat. Wij verwachten dat u de voorzorgsmaatregelen vermeld in het VIB zal volgen, behalve wanneer de specifieke omstandigheden waarin u dit product gebruikt andere geschikte maatregelen vereisen.

NL9500010A - Thrombopoietin. - Google Patents

Korte aanduiding: Thrombopoietine. SPECIFICATION thrombopoietin. De uitvinding heeft betrekking op de isolatie, zuivering en op recoxnbinante wijze of door chemische synthese verkregen proteïnen die het overleven, de proliferatie, differentiatie of volledig uitgroeien van hematopoietische cellen, in het bijzonder voorlopercellen van bloedplaatjes beïnvloeden.

Veiligheidsinformatieblad - BCO dental bv

Acute dermale toxiciteit Parameter : LD50 ( VETALCOHOLETHERSULFAAT, NATRIUMZOUT ; CAS -nr. : 68891 -38-3 ) Blootstellingsweg : Dermaal Species : Rat Werkingsdosis : > 2000 mg/kg Irritatie en brandende werking Geen gegevens bekend. Overgevoeligheid Geen gegevens bekend. 11.4 Aanvullende informatie Cosmeticarichtlijn 1223/2009/EG 12.

Verordening testmethoden REACH; B.36 Toxicokinetiek

Deze testmethode is gelijkwaardig aan testrichtlijn 417 (2010) van de OESO (TG 417). De toxicokinetiek van een teststof wordt onderzocht om afdoende informatie te verkrijgen over de absorptie, de distributie, de bio-transformatie (d.w.z. metabolisme) en de uitscheiding.

NL9500010A - Thrombopoietin. - Google Patents

Korte aanduiding: Thrombopoietine. SPECIFICATION thrombopoietin. De uitvinding heeft betrekking op de isolatie, zuivering en op recoxnbinante wijze of door chemische synthese verkregen proteïnen die het overleven, de proliferatie, differentiatie of volledig uitgroeien van hematopoietische cellen, in het bijzonder voorlopercellen van bloedplaatjes beïnvloeden.

Veiligheidsinformatieblad - BCO dental bv

Acute dermale toxiciteit Parameter : LD50 ( VETALCOHOLETHERSULFAAT, NATRIUMZOUT ; CAS -nr. : 68891 -38-3 ) Blootstellingsweg : Dermaal Species : Rat Werkingsdosis : > 2000 mg/kg Irritatie en brandende werking Geen gegevens bekend. Overgevoeligheid Geen gegevens bekend. 11.4 Aanvullende informatie Cosmeticarichtlijn 1223/2009/EG 12.

NL9500010A - Thrombopoietine. - Google Patents

Korte aanduiding: Thrombopoietine. De uitvinding heeft betrekking op de isolatie, zuivering en op recoxnbinante wijze of door chemische synthese verkregen proteïnen die het overleven, de proliferatie, differentiatie of volledig uitgroeien van hematopoietische cellen, in het bijzonder voorlopercellen van bloedplaatjes beïnvloeden.

Verordening testmethoden REACH; B.36 Toxicokinetiek

Deze testmethode is gelijkwaardig aan testrichtlijn 417 (2010) van de OESO (TG 417). De toxicokinetiek van een teststof wordt onderzocht om afdoende informatie te verkrijgen over de absorptie, de distributie, de bio-transformatie (d.w.z. metabolisme) en de uitscheiding.

Verordening testmethoden REACH; B.36 Toxicokinetiek

Deze testmethode is gelijkwaardig aan testrichtlijn 417 (2010) van de OESO (TG 417). De toxicokinetiek van een teststof wordt onderzocht om afdoende informatie te verkrijgen over de absorptie, de distributie, de bio-transformatie (d.w.z. metabolisme) en de uitscheiding.

(PDF) Dossier Irriterende en sensibiliserende stoffen

PDF | On Nov 19, 2001, Jeroen Terwoert and others published Dossier Irriterende en sensibiliserende stoffen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

NL9500010A - Thrombopoietine. - Google Patents

Korte aanduiding: Thrombopoietine. De uitvinding heeft betrekking op de isolatie, zuivering en op recoxnbinante wijze of door chemische synthese verkregen proteïnen die het overleven, de proliferatie, differentiatie of volledig uitgroeien van hematopoietische cellen, in het bijzonder voorlopercellen van bloedplaatjes beïnvloeden.