Onderzoek met betrekking tot het gebruik van biologische wasmiddelen in de Filippijnen

De invloed van bijzondere stoffen op individuele ...- Onderzoek met betrekking tot het gebruik van biologische wasmiddelen in de Filippijnen ,zuivering van het afvalwater uit de ver­ spreide bebouwing onder de verschillende omstandigheden die in de praktijk (kunnen) voorkomen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot technische maatregelen met betrekking tot het ontwerp en beheer van individuele zuiveringsinstallaties. Tevens kan gerichte voorlichting aan de bezitter vanOnderzoek 2017 - 2018welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal de editor aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voorvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.Bestuurlijke aspecten van de fosfaatverwijdering uit ...

3. Ook de consequenties van het defosfa-teren op de slibproblematiek vraagt onderzoek naar de invloed op de methoden van verwerking en kosten. 4. Gelet op het noodzakelijke onderzoek en de verwachte technologische ontwikkelingen, alsmede verandering in samenstelling, van het afvalwater door het fosfaatvrij wassen,

wetten.nl - Regeling - Besluit biologische afbreekbaarheid ...

2 Wat de anionactieve oppervlakte-actieve stoffen betreft, wordt een wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973, nr. 73/405 (PbEG 1973, L 347), zoals laatstelijk gewijzigd bij de ...

Biosensor - Biosensor - qaz.wiki

De transducer of het detectorelement, dat het ene signaal in het andere omzet, werkt op een fysisch-chemische manier: optisch, piëzo-elektrisch, elektrochemisch, elektrochemiluminescentie enz., Als resultaat van de interactie van de analyt met het biologische element, om gemakkelijk te meten en te kwantificeren. Het biosensor-leesapparaat ...

wetten.nl - Regeling - Besluit biologische afbreekbaarheid ...

2 Wat de anionactieve oppervlakte-actieve stoffen betreft, wordt een wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973, nr. 73/405 (PbEG 1973, L 347), zoals laatstelijk gewijzigd bij de ...

Onderzoek 2017 - 2018

welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal de editor aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voorvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het ...

Vlaamse overheid Mededeling ILVO nr 19 April 2007 Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het Vlaamse landbouwonderzoek in de biologische sector Karen De Mey, Lieve D

Biologische beheersing van wortel- knobbelaaltjes in de ...

Verslag van onderzoek over de periode 2005 tot 2010 1 Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk ... Op dit moment is het kennisveld met betrekking tot bodemproblematiek van de (biologische) glastuinbouw nog volop ... Hierdoor worden problemen zoals met F. avenaceum in de teelt van biologische Freesia en Lisianthus versterkt.

wetten.nl - Regeling - Besluit biologische afbreekbaarheid ...

2 Wat de anionactieve oppervlakte-actieve stoffen betreft, wordt een wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973, nr. 73/405 (PbEG 1973, L 347), zoals laatstelijk gewijzigd bij de ...

De invloed van bijzondere stoffen op individuele ...

zuivering van het afvalwater uit de ver­ spreide bebouwing onder de verschillende omstandigheden die in de praktijk (kunnen) voorkomen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot technische maatregelen met betrekking tot het ontwerp en beheer van individuele zuiveringsinstallaties. Tevens kan gerichte voorlichting aan de bezitter van

wetten.nl - Regeling - Besluit biologische afbreekbaarheid ...

2 Wat de anionactieve oppervlakte-actieve stoffen betreft, wordt een wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973, nr. 73/405 (PbEG 1973, L 347), zoals laatstelijk gewijzigd bij de ...

Green Challenges: Systeemaanpak biologische ...

gebruik van de roofwants Macrolophus pygmaeus als biologische bestrijder, en het gebruik van de soorts- diversiteit van eenjarige zomerbloeiers die op de teeltbedrijven aanwezig is. In 2018 stond een strategie met mengteelten centraal, waarbij is getoetst of een afwisseling van rijen met

De invloed van bijzondere stoffen op individuele ...

zuivering van het afvalwater uit de ver­ spreide bebouwing onder de verschillende omstandigheden die in de praktijk (kunnen) voorkomen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot technische maatregelen met betrekking tot het ontwerp en beheer van individuele zuiveringsinstallaties. Tevens kan gerichte voorlichting aan de bezitter van

Biosensor - Biosensor - qaz.wiki

De transducer of het detectorelement, dat het ene signaal in het andere omzet, werkt op een fysisch-chemische manier: optisch, piëzo-elektrisch, elektrochemisch, elektrochemiluminescentie enz., Als resultaat van de interactie van de analyt met het biologische element, om gemakkelijk te meten en te kwantificeren. Het biosensor-leesapparaat ...

Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het ...

Vlaamse overheid Mededeling ILVO nr 19 April 2007 Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het Vlaamse landbouwonderzoek in de biologische sector Karen De Mey, Lieve D

Bestuurlijke aspecten van de fosfaatverwijdering uit ...

3. Ook de consequenties van het defosfa-teren op de slibproblematiek vraagt onderzoek naar de invloed op de methoden van verwerking en kosten. 4. Gelet op het noodzakelijke onderzoek en de verwachte technologische ontwikkelingen, alsmede verandering in samenstelling, van het afvalwater door het fosfaatvrij wassen,

Green Challenges: Systeemaanpak biologische ...

gebruik van de roofwants Macrolophus pygmaeus als biologische bestrijder, en het gebruik van de soorts- diversiteit van eenjarige zomerbloeiers die op de teeltbedrijven aanwezig is. In 2018 stond een strategie met mengteelten centraal, waarbij is getoetst of een afwisseling van rijen met

De invloed van bijzondere stoffen op individuele ...

zuivering van het afvalwater uit de ver­ spreide bebouwing onder de verschillende omstandigheden die in de praktijk (kunnen) voorkomen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot technische maatregelen met betrekking tot het ontwerp en beheer van individuele zuiveringsinstallaties. Tevens kan gerichte voorlichting aan de bezitter van

Biosensor - Biosensor - qaz.wiki

De transducer of het detectorelement, dat het ene signaal in het andere omzet, werkt op een fysisch-chemische manier: optisch, piëzo-elektrisch, elektrochemisch, elektrochemiluminescentie enz., Als resultaat van de interactie van de analyt met het biologische element, om gemakkelijk te meten en te kwantificeren. Het biosensor-leesapparaat ...

Biologische beheersing van wortel- knobbelaaltjes in de ...

Verslag van onderzoek over de periode 2005 tot 2010 1 Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk ... Op dit moment is het kennisveld met betrekking tot bodemproblematiek van de (biologische) glastuinbouw nog volop ... Hierdoor worden problemen zoals met F. avenaceum in de teelt van biologische Freesia en Lisianthus versterkt.

wetten.nl - Regeling - Besluit biologische afbreekbaarheid ...

2 Wat de anionactieve oppervlakte-actieve stoffen betreft, wordt een wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973, nr. 73/405 (PbEG 1973, L 347), zoals laatstelijk gewijzigd bij de ...

Onderzoek 2017 - 2018

welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal de editor aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voorvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

Bestuurlijke aspecten van de fosfaatverwijdering uit ...

3. Ook de consequenties van het defosfa-teren op de slibproblematiek vraagt onderzoek naar de invloed op de methoden van verwerking en kosten. 4. Gelet op het noodzakelijke onderzoek en de verwachte technologische ontwikkelingen, alsmede verandering in samenstelling, van het afvalwater door het fosfaatvrij wassen,

Biologische beheersing van wortel- knobbelaaltjes in de ...

Verslag van onderzoek over de periode 2005 tot 2010 1 Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk ... Op dit moment is het kennisveld met betrekking tot bodemproblematiek van de (biologische) glastuinbouw nog volop ... Hierdoor worden problemen zoals met F. avenaceum in de teelt van biologische Freesia en Lisianthus versterkt.

Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het ...

Vlaamse overheid Mededeling ILVO nr 19 April 2007 Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het Vlaamse landbouwonderzoek in de biologische sector Karen De Mey, Lieve D