De bevindingen van deze studie zijn gedaan in het geval van Lanzon-schillen

De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk ...- De bevindingen van deze studie zijn gedaan in het geval van Lanzon-schillen ,Gezien de bevindingen van Cantor et al. ... heeft de voorkeur boven het toevoegen van de gege-vens van deze plegers aan de groep plegers van sek- ... Dit blijkt het geval te zijn. De gemid-De effectiviteit van psychologische behandelingen voor ...aan de studie bij aanvang van de behandeling de grootte van het effect van de behandeling ten opzichte van de controleconditie voorspelde. Dit bleek niet het geval. Echter, een beperking van deze analyse is het gebruik van de gemiddelde depressiescore. Door het gebruik van een gemiddelde wordt de variabiliteit in depressiviteit binnen de groep ...Samenvatting 1 Inleiding

gedaan. Doel van deze studie is te verkennen wat de toegevoegde waarde is van het traditi-oneel vernieuwingsonderwijs. 2 Effectiviteit van traditioneel vernieuwingsonderwijs Over de effectiviteit van traditioneel vernieu-wend onderwijs is relatief weinig bekend. Het meest uitvoerige onderzoek op dit gebied is dat van De Bilde (2012).

Samenvatting 1 Inleiding

gedaan. Doel van deze studie is te verkennen wat de toegevoegde waarde is van het traditi-oneel vernieuwingsonderwijs. 2 Effectiviteit van traditioneel vernieuwingsonderwijs Over de effectiviteit van traditioneel vernieu-wend onderwijs is relatief weinig bekend. Het meest uitvoerige onderzoek op dit gebied is dat van De Bilde (2012).

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor ...

aan de studie bij aanvang van de behandeling de grootte van het effect van de behandeling ten opzichte van de controleconditie voorspelde. Dit bleek niet het geval. Echter, een beperking van deze analyse is het gebruik van de gemiddelde depressiescore. Door het gebruik van een gemiddelde wordt de variabiliteit in depressiviteit binnen de groep ...

Spoelen van de holte bij borstprothesechirurgie ...

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven.

Spoelen van de holte bij borstprothesechirurgie ...

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven.

De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk ...

Gezien de bevindingen van Cantor et al. ... heeft de voorkeur boven het toevoegen van de gege-vens van deze plegers aan de groep plegers van sek- ... Dit blijkt het geval te zijn. De gemid-

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten over de invloed van ...

In dit literatuuronderzoek zullen de recente bevindingen over de invloed van tweetaligheid op de cognitieve reserve uitgelicht worden. Daarnaast komen ook recente bevindingen over de kanttekeningen van gedane studies over dit onderwerp aan bod. Maar dit artikel begint met begrippen en verbanden die essentieel zijn voor het begrip van deze kwestie.

Spoelen van de holte bij borstprothesechirurgie ...

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven.

De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk ...

Gezien de bevindingen van Cantor et al. ... heeft de voorkeur boven het toevoegen van de gege-vens van deze plegers aan de groep plegers van sek- ... Dit blijkt het geval te zijn. De gemid-

Waterstandsverwachtingen met behulp van Machine Learning

De snelle ontwikkelingen op het gebied van Machine Learning (ML) hebben ervoor gezorgd dat deze data-analysemethode voor steeds meer doeleinden gebruikt wordt en vaak een kostenefficiënt alternatief vormt voor bestaande methodes. Deze studie onderzoekt de meerwaarde van Machine Learning in het operationele waterbeheer. Hiervoor zijn testen

De inzet van medisch deskundigen in arbeids ...

Deze bevindingen zijn interes- ... Deze analyse maakt deel uit van een grotere studie naar de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschikt- ... Dit was niet het geval. De gepresenteerde cijfers zijn daarom niet wezenlijk anders dan wanneer alle rechtbanken zouden zijn geïncludeerd. 9.

De inzet van medisch deskundigen in arbeids ...

Deze bevindingen zijn interes- ... Deze analyse maakt deel uit van een grotere studie naar de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschikt- ... Dit was niet het geval. De gepresenteerde cijfers zijn daarom niet wezenlijk anders dan wanneer alle rechtbanken zouden zijn geïncludeerd. 9.

De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk ...

Gezien de bevindingen van Cantor et al. ... heeft de voorkeur boven het toevoegen van de gege-vens van deze plegers aan de groep plegers van sek- ... Dit blijkt het geval te zijn. De gemid-

Spoelen van de holte bij borstprothesechirurgie ...

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven.

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor ...

aan de studie bij aanvang van de behandeling de grootte van het effect van de behandeling ten opzichte van de controleconditie voorspelde. Dit bleek niet het geval. Echter, een beperking van deze analyse is het gebruik van de gemiddelde depressiescore. Door het gebruik van een gemiddelde wordt de variabiliteit in depressiviteit binnen de groep ...

Samenvatting 1 Inleiding

gedaan. Doel van deze studie is te verkennen wat de toegevoegde waarde is van het traditi-oneel vernieuwingsonderwijs. 2 Effectiviteit van traditioneel vernieuwingsonderwijs Over de effectiviteit van traditioneel vernieu-wend onderwijs is relatief weinig bekend. Het meest uitvoerige onderzoek op dit gebied is dat van De Bilde (2012).

Spoelen van de holte bij borstprothesechirurgie ...

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven.

Waterstandsverwachtingen met behulp van Machine Learning

De snelle ontwikkelingen op het gebied van Machine Learning (ML) hebben ervoor gezorgd dat deze data-analysemethode voor steeds meer doeleinden gebruikt wordt en vaak een kostenefficiënt alternatief vormt voor bestaande methodes. Deze studie onderzoekt de meerwaarde van Machine Learning in het operationele waterbeheer. Hiervoor zijn testen

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten over de invloed van ...

In dit literatuuronderzoek zullen de recente bevindingen over de invloed van tweetaligheid op de cognitieve reserve uitgelicht worden. Daarnaast komen ook recente bevindingen over de kanttekeningen van gedane studies over dit onderwerp aan bod. Maar dit artikel begint met begrippen en verbanden die essentieel zijn voor het begrip van deze kwestie.

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor ...

aan de studie bij aanvang van de behandeling de grootte van het effect van de behandeling ten opzichte van de controleconditie voorspelde. Dit bleek niet het geval. Echter, een beperking van deze analyse is het gebruik van de gemiddelde depressiescore. Door het gebruik van een gemiddelde wordt de variabiliteit in depressiviteit binnen de groep ...

Waterstandsverwachtingen met behulp van Machine Learning

De snelle ontwikkelingen op het gebied van Machine Learning (ML) hebben ervoor gezorgd dat deze data-analysemethode voor steeds meer doeleinden gebruikt wordt en vaak een kostenefficiënt alternatief vormt voor bestaande methodes. Deze studie onderzoekt de meerwaarde van Machine Learning in het operationele waterbeheer. Hiervoor zijn testen

Samenvatting 1 Inleiding

gedaan. Doel van deze studie is te verkennen wat de toegevoegde waarde is van het traditi-oneel vernieuwingsonderwijs. 2 Effectiviteit van traditioneel vernieuwingsonderwijs Over de effectiviteit van traditioneel vernieu-wend onderwijs is relatief weinig bekend. Het meest uitvoerige onderzoek op dit gebied is dat van De Bilde (2012).

De inzet van medisch deskundigen in arbeids ...

Deze bevindingen zijn interes- ... Deze analyse maakt deel uit van een grotere studie naar de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschikt- ... Dit was niet het geval. De gepresenteerde cijfers zijn daarom niet wezenlijk anders dan wanneer alle rechtbanken zouden zijn geïncludeerd. 9.

De inzet van medisch deskundigen in arbeids ...

Deze bevindingen zijn interes- ... Deze analyse maakt deel uit van een grotere studie naar de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschikt- ... Dit was niet het geval. De gepresenteerde cijfers zijn daarom niet wezenlijk anders dan wanneer alle rechtbanken zouden zijn geïncludeerd. 9.