Zorg voor de voorwaarde dat aan de verpakking van waspoeder wordt voldaan en een van de items die hier niet aan voldoen

algemene voorwaarden - hamradioparts- Zorg voor de voorwaarde dat aan de verpakking van waspoeder wordt voldaan en een van de items die hier niet aan voldoen ,6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.EUR-Lex - 31976L0211 - EN - EUR-LexVoor produkten waarvan de hoeveelheid in volume-eenheden wordt uitgedrukt , is een van de manieren om bij de vervaardiging van de voorverpakking aan de verplichting tot het meten of controleren te voldoen , het gebruik van een tapmaatfles als in de desbetreffende richtlijn omschreven , die volgens de voorschriften van die richtlijn en van de ...Vervoersvoorwaarden | FedEx Nederland

De Afzender en de Ontvanger erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen ...

Vervoersvoorwaarden | FedEx Nederland

De Afzender en de Ontvanger erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen ...

Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal

De taxonomie gaat ervan uit dat een eerder niveau voorwaarde is voor het volgende. Dus om de leerstof te kunnen begrijpen, moet je hem je eerst kunnen herinneren en je kunt hem pas gaan toepassen als je hem begrijpt. Figuur 6. De drie werkvormen gekoppeld aan de taxonomie van Bloom en Anderson/Krathwohl

Algemene voorwaarden - OTIQ

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Wat zijn de vereisten voor een apotheekschool in 2020?

Interessant is dat veel scholen voor apotheek een tweevoudig programma aanbieden waar je naast je doctoraat een bachelordiploma kunt behalen over een langere periode van 6-7 jaar. Stap 3: haal uw licentie op. Na het afstuderen van een opleiding, moet je voldoen aan de vergunningplicht zoals gepland op het niveau van de staat.

EUR-Lex - 31976L0211 - EN - EUR-Lex

Voor produkten waarvan de hoeveelheid in volume-eenheden wordt uitgedrukt , is een van de manieren om bij de vervaardiging van de voorverpakking aan de verplichting tot het meten of controleren te voldoen , het gebruik van een tapmaatfles als in de desbetreffende richtlijn omschreven , die volgens de voorschriften van die richtlijn en van de ...

algemene voorwaarden - hamradioparts

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

EUR-Lex - 31976L0211 - EN - EUR-Lex

Voor produkten waarvan de hoeveelheid in volume-eenheden wordt uitgedrukt , is een van de manieren om bij de vervaardiging van de voorverpakking aan de verplichting tot het meten of controleren te voldoen , het gebruik van een tapmaatfles als in de desbetreffende richtlijn omschreven , die volgens de voorschriften van die richtlijn en van de ...

Corona : welke acties mogelijk voor uw bedrijf ? - update ...

Voor de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, is de voorwaarde van de omzetdaling van 60% niet van toepassing als zij verplicht moeten sluiten. Dit was een categorie van zelfstandigen die niet in aanmerking kwam voor de corona ...

Capsuleer- en decapsuleertangen | VWR

11.2 In geval een reclamatie door Leverancier wordt aanvaard, zal Leverancier zorg dragen voor compensatie en/ of vervanging van de betreffende goederen. Eventuele compensatie is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Leverancier aan Afnemer is of zal worden verzonden met betrekking tot de geleverde goederen. Artikel 12 Retouraanvragen

Vervoersvoorwaarden | FedEx Nederland

De Afzender en de Ontvanger erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen ...

Voorwaarden - Rotanspeciaalzaak.nl

Hoewel aan de inhoud van de website de grootste zorg wordt besteed, is het niet ondenkbaar dat er foutieve informatie tussen staat. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Het is aan te raden als u speciaal voor een model naar Hilversum komt, eerst te bellen of e-mailen of het model aanwezig is.

Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal

De taxonomie gaat ervan uit dat een eerder niveau voorwaarde is voor het volgende. Dus om de leerstof te kunnen begrijpen, moet je hem je eerst kunnen herinneren en je kunt hem pas gaan toepassen als je hem begrijpt. Figuur 6. De drie werkvormen gekoppeld aan de taxonomie van Bloom en Anderson/Krathwohl

Algemene voorwaarden | WOOD53.com

WOOD53Enschede, 4 april 20141. Algemeen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van WOOD53 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.1.2 Zodra een bestelling is geplaatst, geeft de consument te kennen dat deze akkoord is met de voorwaarden.

Capsuleer- en decapsuleertangen | VWR

11.2 In geval een reclamatie door Leverancier wordt aanvaard, zal Leverancier zorg dragen voor compensatie en/ of vervanging van de betreffende goederen. Eventuele compensatie is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Leverancier aan Afnemer is of zal worden verzonden met betrekking tot de geleverde goederen. Artikel 12 Retouraanvragen

algemene voorwaarden - hamradioparts

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voorwaarden - Rotanspeciaalzaak.nl

Hoewel aan de inhoud van de website de grootste zorg wordt besteed, is het niet ondenkbaar dat er foutieve informatie tussen staat. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Het is aan te raden als u speciaal voor een model naar Hilversum komt, eerst te bellen of e-mailen of het model aanwezig is.

Capsuleer- en decapsuleertangen | VWR

11.2 In geval een reclamatie door Leverancier wordt aanvaard, zal Leverancier zorg dragen voor compensatie en/ of vervanging van de betreffende goederen. Eventuele compensatie is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Leverancier aan Afnemer is of zal worden verzonden met betrekking tot de geleverde goederen. Artikel 12 Retouraanvragen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk. Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

EUR-Lex - 31976L0211 - EN - EUR-Lex

Voor produkten waarvan de hoeveelheid in volume-eenheden wordt uitgedrukt , is een van de manieren om bij de vervaardiging van de voorverpakking aan de verplichting tot het meten of controleren te voldoen , het gebruik van een tapmaatfles als in de desbetreffende richtlijn omschreven , die volgens de voorschriften van die richtlijn en van de ...

Vervoersvoorwaarden | FedEx Nederland

De Afzender en de Ontvanger erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen ...

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus ... - De ...

Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. Aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen. die de auditoren wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Voorwaarden - Rotanspeciaalzaak.nl

Hoewel aan de inhoud van de website de grootste zorg wordt besteed, is het niet ondenkbaar dat er foutieve informatie tussen staat. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Het is aan te raden als u speciaal voor een model naar Hilversum komt, eerst te bellen of e-mailen of het model aanwezig is.

Algemene voorwaarden - Loxone Benelux

Afwijkingen van een tijdsuitgave waarop de contractprijs is gebaseerd en die niet de schuld van de contractant is, worden na daadwerkelijke inbeslagname in rekening gebracht. De reiskosten, dag- en nachtgeld worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht volgens de geldende tarieven. Reistijden worden beschouwd als werkuren. 4.